Панел дискусија за предизвиците на јавната администрација при промена на власта

Скопје, 12 септември 2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација, Британската амбасада во Р. Македонија и Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при Министерството за надворешни работи, организираат панел дискусија.
Панел дискусијата ќе се одржи на 12-ти септември (вторник) во Министерството за надворешни работи, со почеток од 15:30 часот.
На панел дискусијата обраќање ќе има Сајмон Мекдоналд, постојан потсекретар на Министерството за надворешни работи и Комонвелт на Британија. Тој ќе го сподели британското искуство за тоа како јавната администрација се приспособува и менаџира со промената на владите и политиките, додека продолжува со испорачување на услугите кон граѓаните.
Обраќање ќе имаа и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, а на панел дискусијата ќе присуствува и Н.Е. г-н Чарлс Гарет, Амбасадор на Велика Британија во Скопје.
Панел дискусијата ќе ја модерира Амбасадорот на Република Македонија Н.Е. Абдулкадар Мемеди, директор на ИГИНП.

Односи со јавноста при Министерството за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони