Министер за информатичко општество и администрација

Search form

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 2 ноември 2021

Владата на Република Северна Македонија ја одржа 117-та редовна седница, со повеќе точки од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

Скопје, 27 октомври 2021 

Владата на Република Северна Македонија го усвои Планот за забрзан економски раст 2022-2026 година. 

Скопје, 18 октомври 2021

Глобалната иницијатива Отворено владино партнерство, во пресрет на одбележувањето на својата 10-годишнина, ја воведува Наградата за Отворена влада, со цел да ги препознае највлијателните заложби од ова партнерство, кои значително и во пракса го подобрија животот на луѓето или квалитетот на демократијата.

Гласањето е отворено од 18 до 22 октомври 2021 година

Pages

СООПШТЕНИЈА

Shkup, 3 nëntor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Dr. Jeton Shaqiri, u drejtua në Konferencën përfundimtare

Скопје, 3 ноември 2021

Министерот за информатичко општество и администрација, д-р Јетон Шаќири се обрати на Завршната конференција за Компонента 2: Подобрување на рамката на дискреционите овластувања, во рамки на ИПА 2017 Проектот „Поддршка на државната  реорганизација“.

Shkup,2 nëntor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e zhvilloi mbledhjen e rregullt të 117-të, me më shumë pika nga Programi i saj i punës dhe në interes të qytetarëve.

Pages

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони