Министер за информатичко општество и администрација

Search form

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 9 ноември 2021

Министерството за информатичко општество и администрација прави подготовки за почеток на имплементација на системот кој овозможува регионална интероперабилност со земјите од Западен Балкан, како чекор кон подобра интеграција со земјите од регионот и кон ЕУ.

Скопје, 5 ноември 2021

Министерството за информатичко општество и администрација и Фондација Метаморфозис го организираат вториот онлајн „Хакатон за отворени податоци“, овозможен преку поддршката на Проектот на УСАИД за Граѓанско учество.  Ќе се одржи од 30-ти ноември до 3-ти декември 2021 година, во склоп на 17-то издание на интернационалната конференција е-Општество.мк.

Скопје, 3 ноември 2021

Министерот за информатичко општество и администрација, д-р Јетон Шаќири се обрати на Завршната конференција за Компонента 2: Подобрување на рамката на дискреционите овластувања, во рамки на ИПА 2017 Проектот „Поддршка на државната  реорганизација“.

Pages

СООПШТЕНИЈА

Скопје, 9 ноември 2021

Министерството за информатичко општество и администрација прави подготовки за почеток на имплементација на системот кој овозможува регионална интероперабилност со земјите од Западен Балкан, како чекор кон подобра интеграција со земјите од регионот и кон ЕУ.

Shkup, 5 nëntor 2021

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës dhe Fondacioni Metamorfozis po organizojnë ‘online’ ,,Hakatonin e dytë të të dhënave të hapura”, mundësuar nëpërmjet mbështetjes së Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare.

Скопје, 5 ноември 2021

Министерството за информатичко општество и администрација и Фондација Метаморфозис го организираат вториот онлајн „Хакатон за отворени податоци“, овозможен преку поддршката на Проектот на УСАИД за Граѓанско учество.  Ќе се одржи од 30-ти ноември до 3-ти декември 2021 година, во склоп на 17-то издание на интернационалната конференција е-Општество.мк.

Pages

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони