ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ

Open Government Partnership

Дознај повеќе за ПОВ на следниот линк: https://ovp.gov.mk/

 

Национален Акциски план 2021-2023 НАП 5

 

Национален Акциски план 2018-2020 НАП 4

 

Конференција „Отворено владино партнерство – дијалог со граѓанските организации за Националниот акциски план 2018-2020“

Презентации

Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018 година

 

Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2014-2016 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони