Проценители од областа на информатички технологии

Скопје, 16 јули 2013

Листа на кандидати кои го положија стручниот испит за проценители од областа на информатички технологии, кој се одржа на 04.07.2013 година:

 

Име

Презиме

Град

1

Тања Захариевска Тетово

2

Игор

Симоновски

Кратово

3

Илија Митрев Кавадарци

4

Игор

Христов

Скопје

5

Бранко Чурилов Скопје

6

Игор

Чурилов

Скопје

7

Зоран Младеновски Куманово

8

Фестим

Халили

Тетово

9

Ѓорѓе Спировски Тетово

Скопје, 11 јуни 2013

Листа на кандидати кои го положија стручниот испит за проценители од областа на информатички технологии, кој се одржа на 07.06.2013 година:

 

Име

Презиме

Град

1

Огнен Спироски Скопје

2

Дејан

Гавриловски

Куманово

3

Игор Јанчев Кочани

4

Елена

Трајкоска

Скопје

5

Тони Србиноски Скопје

6

Јован

Огненовски

Скопје

Скопје, 16 јули 2012

Во текот на месец мај 2012 година, се одржа првата почетна обука за проценители од областа на информатички технологии. Обуката редовно ја посетуваа 24 кандидати, при што се стекнаа со право да се пријават на првиот стручен испит за проценители од областа на информатички технологии. Испитот се одржа на 30 јуни и 9 јули, и во овој рок се пријавија 20 од сите кандидати кои ја завршија обуката. Ги известуваме сите пријавени кандидати за испитот дека истиот го положија и се стекнаа со Уверение за положен стручен испит за проценители од областа на информатички технологии.

Листа на кандидати кои го положија стручниот испит за проценители од областа на информатички технологии:

 

Име

Презиме

Град

1

Тони

Петрески

Скопје

2

Аспасија

Тасевска

Скопје

3

Илчо

Трајковски

Скопје

4

Андон

Манчев

Струмица

5

Сашо

Јовевски

Битола

6

Даниела

Сандева

Скопје

7

Небојша

Шкрбина

Скопје

8

Емилија

Ивчевиќ - Величковска

Куманово

9

Саша

Огненовски

Скопје

10

Гоце

Дучевски

Скопје

11

Сашо

Јаковчевски

Тетово

12

Стефка

Алексова-Георгиева

Кочани

13

Милица

Мариќ

Скопје

14

Иван

Стојкоски

Скопје

15

Наташа

Костојчиноска Дамјанска

Скопје

16

Игор

Бошковски

Скопје

17

Зоран

Манасиев

Кочани

18

Горан

Сандев

Скопје

19

Владимир

Радосављевиќ

Скопје

20

Зоран

Јаневски

Скопје

Им честитаме на кандидатите и им посакуваме успеси во проценителската дејност.

Преземи: (CSV формат) (XML формат) (HTM формат) (ODS формат)

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони