Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

Тирана, 15 ноември 2022

Министри и заменици министри од регионот, задолжени за реформи во јавната администрација во ReSPA: Александар Бајдевски–заменик министер за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија, Милва Економи – државен министер за стандарди на услугите на Република Албанија, Јосип Грубеша-министер за правда на Босна и Херцеговина и Мараш Дукај-министер за јавна администрација на Црна Гора...

Скопје, 14 ноември 2022

На денешната меѓувладина конференција со Република Албанија, која создаде можност за продлабочување на меѓусебното партнерство, се потпиша Меморандум за соработка во областа на иновациите и технологијата.

Меморандумот го потпишаа министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и вице-премиерката, воедно и министерка за инфраструктура и енергетика на Албанија, Белинда Балуку.

Скопје, 11 ноември 2022

Во процесот на креирање на успешна стратегија за сајбер безбедност има потреба од дефинирање на безбедносните цели и одредување дали одговорностите се соодветно доделени во одржувањето на безбедноста и градењето на сигурен Интернет за државата и нашите граѓани.

За да имаме успешна стратегија, потребно е истата да се креира во партнерство и во согласност со сите засегнати страни.

Pages

ANNOUNCEMENTS

Barcelona, ​​October 25, 2022

Deputy Minister of Information Society and Administration, Aleksandar Bajdevski, together with a delegation from MIOA, is on a study visit to Spain, within the framework of which numerous activities are planned in the direction of exchanging knowledge and experiences in relation to issues related to public administration thereof.

 

Digital public services are facilitation for citizens, and therefore MISA is dedicated to increasing and providing the most efficient and useful e-services therein.

"One Point of Services" centers provide to citizens all services presented in the National E-Services Portal...

Skopje, October 20, 2022

The challenges and current situation of public administration employees were topic of discussion at today's meeting between the Minister of Information Society and Administration, Admirim Aliti, and Trpe Deanoski, the president of the Union of Workers in Administration, Judicial Bodies and Citizens' Associations (UPOZ).

 

Pages