Сподели:

PUBLIC RELATIONS

ANNOUNCEMENTS

​Скопје, 23 март 2021
 
На денешниот 17-ти состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика во Европската Комисија, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири, имаше воведно обраќање во својство на ко-претседавач.
 

Скопје, 15 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација почна со активностите за измена на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба.

 

Скопје, 11 март 2021

Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст МИОА) во моментов е во фаза на подготовка на Третиот годишен извештај за спроведување на Акцискиот  план (2018 -2020) од Стратегијата за реформа на јавната администрација (во натамошниот текст Стратегијата) за периодот јануари – декември 2020 година.

Pages

ANNOUNCEMENTS

November 2nd, 2020

Last week, on 29.10.2020 the working group under the Ministry of Information Society and Administration reviewed the applications lodged for the programme "Huawei Seeds for the Future 2020“ and selected the following students to participate therein:

 

Skopje, October 30th, 2020

Minister of Information Society and Administration Jeton Shaqiri participated in the online event "Digital Agenda Dialogues" organized by the Foundation for Internet and Society Metamorphosis. The event included discussions on benefits and challenges stemming from implementation of the Digital Agenda in our country.

Skopje, October 29th, 2020

Continuation of support between the Ministry of Information Society and Administration and the Ministry of Labour and Social Policy and further promotion thereof was the focus of today's working meeting between Minister Jeton Shaqiri and Minister Jagoda Shahpaska.

Pages