Се потпиша Меморандум на соработка помеѓу МИОА и ДКСК
Скопје, 2 ноември 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, заедно со претседателката Билјана Ивановска го потпиша Меморандумот за соработка меѓу Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) и Државната комисија за спречување на корупција.
 
 
Овој меморандум има за цел да го унапреди, промовира и поттикне процесот на обука на администрацијата во насока на подигање на свеста и унапредување на знаењето за спречување на корупцијата.
 
Овој меморандум ќе донесе придобивки за зајакнување на интегритетот и транспарентноста на администрацијата и јавните институции.