Titles of translated books in the field of information and communication technologies

1 Наслов: ДИЗАЈН НА ИНТЕРАКЦИЈА Автор: Шарп Роџерс Прис Оригинален наслов: Interaction design 2 Наслов: ОСНОВИ ЗА ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ Автор: Џон, Ц. Мичел Оригинален наслов: Foundations for programming languages 3 Наслов: UNIX СРЕДИНА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ Автори: Брајан В. Керниган, Роб Пике Оригинален наслов: The UNIX programming environment 4 Наслов: ВОВЕД ВО АЛГОРИТМИТЕ НА БИОИНФОРМАТИКАТА Автори: Нил Ц. Џонс и Павел А. Певзнер Оригинален наслов: An introduction to bioinformatics algorithms 5 Наслов: БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ Автори: Симсон Гарфинкел и Џин Спафорд Оригинален наслов: Web security & commerce 6 Наслов: НАУЧЕТЕ PERL Автори: Рендал Л. Шварц и Том Финикс Оригинален наслов: Learning Perl 7 Наслов: ДИГИТАЛЕН ДИЗАЈН Автори: М. Морис Мано и Мајкл Д. Цилети Оригинален наслов: Digital Design 8 Наслов: ВОВЕД ВО РОБОТИКА Автор: Џон Џ. Крег Оригинален наслов: Introduction to robotics 9 Наслов: ML ЗА ИСКУСНИ ПРОГРАМЕРИ Автор: Лоренс Ц. Полсон Оригинален наслов: ML for the Working programmer 10 Наслов: КОНЦЕПТИ ВО ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ Автор: Џон Ц. Мичел Оригинален наслов: Concepts in programming languages 11 Наслов: ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗА БИОИНФОРМАТИКАТА Автори: Ден Е. Крејн и Мајкл Рајмер Оригинален наслов: Fundamental Concepts of bionformatics 12 Наслов: ПРАКТИЧНА КРИПТОГРАФИЈА Автори: Нилс Фергусон и Брус Шнајдер Оригинален наслов: Practical Cryptography 13 Наслов: ПРОГРАМСКИ ЈАЗИК C Автор: Брајан В. Керингам Оригинален наслов: The C programming languages 14 Наслов: UNIX МРЕЖНО ПРОГРАМИРАЊЕ Автор: В. Ричард Стивенс Оригинален наслов: Unix network programming 15 Наслов: ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ Автор: Питер Марведел Оригинален наслов: Embedded System Design 16 Наслов: СТРУКТУРИРАНА КОМПJУТЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА Автор: Ендру С. Табенау Оригинален наслов: Structured Computer Organization 17 Наслов: СРЖТА НА ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕТО Автори: Марти Хол и Лери Браун Оригинален наслов: Core Web Programming 18 Наслов: МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ Автори: Џејн Лаудон и Кенет Лаудон Оригинален наслов: Management Information Systems 19 Наслов: КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ Автор: Ендру С. Табенау Оригинален наслов: Computer networks 20 Наслов: ПОДАТОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ ПОДАТОЦИ Автор: Вилијам Сталингс Оригинален наслов: Data and Computer Communications 21 Наслов: ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА КОМПЈУТЕРСКО ПРЕСМЕТУВАЊЕ Автор: Мајкл Сипсер Оригинален наслов: Introduction to the Theory of Computation 22 Наслов: КОМПЈУТЕРСКА СИГУРНОСТ Автор: Дитер Голман Оригинален наслов: Computer Security 23 Наслов: ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА Автори: Кенет Лаудон и Керол Травер Оригинален наслов: E-commerce 24 Наслов: СИСТЕМИ ЗА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ Автори: Хектор Гарсија-Молина, Џефри Улман, Џенифер Видом Оригинален наслов: Database Systems: The Complete Book 25 Наслов: ВЕРОЈАТНОСТ НА РОБОТИКА Автори: Себастијан Трун, Волфран Бургард и Дитер Фокс Оригинален наслов: Probabilistic Robotics 26 Наслов: ДИСТРИБУИРАНИ СИСТЕМИ Автори: Ендру С. Табенау, Мартин Вен Стин Оригинален наслов: Distributed Systems: Principles and Paradigms 27 Наслов: C++ КАКО СЕ ПРОГРАМИРА Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел Оригинален наслов: C++ How to Program 28 Наслов: ИНТЕРНЕТ И ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел Оригинален наслов: Internet and World Wide Web How To Program 29 Наслов: СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ Автори: Рагу Рамаркишнан и Јоханес Герке Оригинален наслов: Database Management Systems 30 Наслов: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА - СОВРЕМЕН ПЕРИОД Автори: Стјуарт Расел, Питер Норвиг Оригинален наслов: Artificial Intelligence: A Modern Approach 31 Наслов: КРИПТОГРАФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖА Автор: Вилијам Сталингс Оригинален наслов: Cryptography and Network Security 32 Наслов: 3Д КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА Автор: Алан Вот Оригинален наслов: 3D Computer Graphics 33 Наслов: МОДЕРНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ Автори: Ендрју С. Тененбаум Оригинален наслов: Modern Operating Systems