Prezantimi i Planit Nacional Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar 2018 – 2020

Shkup, 09 korrik 2018

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizoi evenimentin e dytë publik për "Partneritetin e Hapur Qeveritar - dialogu me organizatat e shoqërisë qytetare për Planin Nacional Aksional 2018-2020"..

Qëllimi i evenimentit ishte që të prezantohet Projekt-Plani Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar i punuar në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë qytetare.

Në këtë eveniment, fjalim mbajti edhe zv/ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Aleksandër Bajdevski, i cili iu referua përpjekjeve të Qeverisë dhe Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës për hapjen dhe transparencën gjatë punës së saj.

"Partneriteti i hapur qeveritar fokusohet në përmirësimin e transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë qeveritare ndaj qytetarëve. Ajo lidh qeverinë dhe shoqërinë qytetare në reformat dhe konfirmon se qeveritë mund të jenë më efektive vetëm nëse hapin hapësirë ​​për konsultime dhe kritika me qytetarët dhe shoqërinë qytetare. Ky bashkëpunim është reflektuar në Planin e Katërt Nacional Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar 2018-2020. Plani aksional nuk është i madh dhe me një numër të masave si dhe qëllimeve të ndryshme, në mënyrë që zbatimi dhe realizimi i objektivave të mund të jenë konkrete, të matshme dhe të plota. Ky eveniment është vazhdimësi e përpjekjeve për të krijuar hapësirë ​​për diskutime ndërmjet organizatave dhe institucioneve qeveritare në përgatitjen e planit të katërt aksional", tha Bajdevski.

Siç theksoi ai, përpjektjet e Qeverisë në vitin e kaluar janë pikërisht po ai drejtim, gjë që konfirmohet nga të dhënat e hulumtimit më të fundit Action SEE, i mbështetur nga Bashkimi Evropian, I realizuar nga fondacioni Metamorfozis. Qeveria rradhitet e para në rajon për transparence dhe llogaridhënie, krahasuar me Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Sërbinë dhe Malin e Zi. Vitin e kaluar Maqedonia ishte në vendin të 6-të të fundit. Kjo veçanërisht është një mirënjohje e jashtëzakonshme, për ne të gjithë.

"Për herë të parë, Kuvendi është i përfshirë në këtë proces. Gjithashtu, për herë të parë në nismën e Partneritetit të Hapur Qeveritar, bashkohet edhe Qyteti i Shkupit, me përpjekjet ndaj Rezistencës Shkup. Dhe këto janë ndryshime të cilat do ta përmirësojnë procesin dhe do të kontribuojë për hapjen dhe llogaridhënien e të gjitha institucioneve ", përfundoi Bajdevski.

Ajo që qëndron në periudhën e ardhshme është Plani i Katërt Nacional Aksional për Partneritetin e Hapur Qeveritar 2018-2020-të, të miratohet në Sesionin e Qeverisë muajin e ardhshëm, pas së cilës do të fillojë zbatimi aktual i masave dhe aktiviteteve të caktuara.

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë