Објавена драфт верзијата на Предлог-Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Скопје, 6 септември 2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација ја објавува драфт верзијата на Предлог-Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

МИОА ги повикува сите засегнати страни, медиуми, медиумски организации, граѓански организации и заинтересирани граѓани, да испратат свои предлози, препораки, коментари најдоцна до 11ти септември 2017 (понеделник) до 14:00 часот.

Предлозите треба да се испратат на marija.tegovska@mioa.gov.mk и ana.malceva@mioa.gov.mk

Во прилог: Предлог-Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

 

Министерство за информатичко општество и администрација