Прес конференција на министерот Дамјан Манчевски и претседателот на ИКТ комората Огненовски

Скопје, 12 јули 2017 година

Mинистерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и претседателот на ИКТ комората Саша Огненовски, одржаа прес конференција посветeна на економските мерки за развој на ИТ секторот.

На прес конференцијата беа истакнати приоритетите на кои институционално ќе се работи во насока на што поголемо искористување на потенцијалите и придобивките од ИТ секторот.

Прес конференција на министерот Дамјан Манчевски и претседателот на ИКТ комората Огненовски

Министерот Манчевски ги претстави проектите што се однесуваат на формирање на Централен регистар на податоци, зголемување на бројот на услуги што ќе бидат достапни до граѓаните по електронски пат (Е-услуги) и концептот на отворена влада. Министерот се осврна и на заложбите во делот на едукација и преквалификација на граѓаните за создавање на нови конкурентни IT кадри.

Претседателот Огненовски се осврна на потребните мерки за стимулирање на отворање на нови работни места во ИКТ компаниите.

Заклучокот беше дека развиеното ИКТ општество за што се залагаат двете страни е од особен интерес на развојот на државата.

Прес конференција на министерот Дамјан Манчевски и претседателот на ИКТ комората Огненовски

Прес конференција на министерот Дамјан Манчевски и претседателот на ИКТ комората Огненовски

 

Министерство за информатичко општество и администрација