ИЗВЕСТУВАЊА

ИЗВЕСТУВАЊЕ 10.06.2016 година

Во периодот од 14.06.2016 година до 12.07.2016 година, во просториите на Центарот за обуки на МИОА, ќе се спроведат обуки за користење на Модулот управување со учинок и Модулот извештаи, како компоненти на Информациониот Систем за Управување со Човечки Ресурси (ИСУЧР).

Поканите за учествува на обуката се испратени по електронски пат до сите институции и лица за кои постојат информации во ИСУЧР, т.е. до сите овластени лица од секоја институција и до контакт адреса на институциите.

Поради ограничен број на места за обуката, можно е учество само на еден претставник од секоја институција.

Присуството е можно само во закажаниот термин, и нема можност за менување на истиот. Обуката трае 1 (еден) час.

Трошоците за превоз до Центарот за обуки на МИОА ги обезбедува секоја институција за себе.

Агенда на обуката:

- Вовед за ИСУЧР
- Користење на модулот управување со учинок
- Користење на модулот извештаи
- Прашања и одговори

Распоредот со датум и време на присуство на институциите е во поставен овде.