Shpërndaje:

TRAJNIME

INFORMACIONE
DOKUMENTE
MIKROMËSIMI KnowledgePulse
WEB PORTALI PËR e-TRAJNIMET

Akademia për aftësim profesional të nëpunësve administrativ

Rr. 'Jane Sandanski' 61,
Aerodrom 1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

 

 

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form