Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 14 shkurt 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski dhe ministri i inovacionit dhe ndërmarrësisë së R. së Kosovës Besim Beqaj sot realizuan takim pune

Shkup, 13 shkurt 2019

Duke e pasur parasysh transformimin digjital dhe revolucionin e katërt industrial, është e domosdoshme përfshirja e të gjitha palëve në koordinimin e përbashkët me qëllim të mbështetjes së tranzicionit të ekonomisë dhe tregut vendas.

Shkup, 11 shkurt 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ministria e drejtësisë dhe Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik nënshkuran memorandum për bashkëpunim.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 14 shkurt 2019

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski dhe ministri i inovacionit dhe ndërmarrësisë së R. së Kosovës Besim Beqaj sot realizuan takim pune

Shkup, 13 shkurt 2019

Duke e pasur parasysh transformimin digjital dhe revolucionin e katërt industrial, është e domosdoshme përfshirja e të gjitha palëve në koordinimin e përbashkët me qëllim të mbështetjes së tranzicionit të ekonomisë dhe tregut vendas.

Shkup, 11 shkurt 2019

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ministria e drejtësisë dhe Akademia e gjykatësve dhe prokurorëve publik nënshkuran memorandum për bashkëpunim.

Pages